QUY TRÌNH
THU THẬP, XỬ LÝ, LƯU TRỮ

Ngân hàng Mô VNCORD – DK có hệ thống chuyển phát nhanh chuyên dụng, đảm bảo chất lượng mẫu trong quá trình vận chuyển. Cam kết vận chuyển mẫu miễn phí trên toàn Việt Nam.

Đăng ký tư vấn

Lưu trữ tế bào gốc cho con là cơ hội duy nhất để cứu sống một con người, một gia đình khi cần đến và là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên trong gia đình. 

Đăng ký lưu trữ

Quy trình lưu trữ

Quy trình lưu trữ tại VNCORD - DK

Quy trình thu thập