Công nghệ và dịch vụ lưu trữ tế bào gốc

Cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ và dịch vụ lưu trữ tế bào gốc hiện đang được áp dụng tại ngân hàng mô VNCORD – DK